Khó͘ Tiat-lêng

Student in Tâi-lâm, Tâi-oân

Khó͘ Tiat-lêng

Student in Tâi-lâm, Tâi-oân

Read my articles

30-hòe ê tāi-ha̍k-seng, ji̍t-sî leh tha̍k-chheh, àm-sî chò-khang-khòe. Kah-ì thiaⁿ im-ga̍k, sn̄g tiān-tōng, chhut-gōa chhit-thô. Poaⁿ-lâi ē-káng beh 6-tang--ah! Iû-goân bô-hoat-tō͘ thàu-chá chia̍h bah-sò-pn̄g.

  • Work
    • 水星出版有限公司
  • Education
    • 國立成功大學臺灣文學系
What clients say about me
患有雜誌重度上癮症。
甘樂誌
用字遣詞既犀利又有趣。
雜誌現場, 端傳媒